رییس امور زنان پروان می گوید این زن درنتیجه خشونت های خانوادگی، از شوهرش طلاق گرفته بود.
عبدالصد زلمی، مدیرمبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس پروان می گوید، این زن که یک هفته پیش از شوهرش طلاق گرفته بود، درخانه پدرش خود را به دار آویخته است.
آقای زلمی می گوید که شوهر پیشین این زن فرار کرده است و تحت پی گرد قرار دارد.

 

یک زن جوان در پروان خود را حلق آویز کرد

یک زن جوان در پروان خود را حلق آویز کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,