نماینده خاص رییس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه، مى گوید که کار ساخت خط آهن لاجورد در داخل افغانستان، تا یک هفتۀ دیگر با حضور رؤساى جمهور افغانستان و ترکمنستان آغاز می شود.
محمد شاکر کارگر که در رأس هیئتی از افغانستان، به بندر امام نظر ترکمنستان رفته است، امروز بعد از بازگشت از این کشور گفت که در این سفر با وزیر خارجه، وزیردفاع و اعضای کابینۀ آن کشور پیرامون چگونگی مراسم افتتاح خط آهن لاجورد، دیدار و گفتگو کرده است.
وی افزود که هیئت افغانستان و ترکمنستان، در این دیدار از آمادگی دو طرف بخاطر آغاز این پروژه ابراز رضایت نموده اند.
کارگر گفت که بخش اول پروژه امتداد این خط در داخل افغانستان، یک هفته دیگر با حضور رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، در نقطه صفر مرزى دو کشور برگزار خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: