با رسیدن زمستان سرد در ولایت غور شمار زیادی از بیجاشدگان داخلی دراین ولایت با کمبود مواد اولیه روبرو هستند.
براساس گزارش ها هم اکنون تعداد زیادی از خانواده ها دراین ولایت داخل خیمه ویا هم خانه های ابتدایی وبی دروازه وپنجره زندگی می کنند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت این مطلب را تایید نموده افزود که اداره محلی غور در تلاش جمع آوری کمک های زمستانی از سوی موسسات همکار به این خانواده ها است.
ولایت غور از جمله سرد سیر ترین ولایات کشور است که بعضی سالها سردی هوا جان شماری از باشندگان این ولایت را می گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: