سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری افغانستان تأکید کرد: باید همه برنامه ها و تصامیم کمیسیون انتخابات در معرض دید رسانه ها و ناظرین باشد و هیچ کاری نباید به طور پنهانی انجام شود در حالی که برای تأمین شفافیت، علنی بودن همه فعالیت ها، تصمیمات و فیصله های کمیسیون لازم و ضروری است.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، قبل از چاشت روز گذشته با حضور در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای جدید آن کمیسیون را معرفی کرده و از آنان خواست که بدون فوت وقت کارشان را آغاز کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,