سه تن از زندانیان زندان ولایت غور بر اساس فرمان شماره ۸۲ عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان ریاست جمهوری افغانستان، پس از منظوری دادستانی کُل کشور با حضور کمیتۀ هفت نفری از بند رها شدند.

در جریان رهایی این زندانیان نمایندۀ دادستانی استیناف ولایت غور، زندان را محل مناسب برای اصلاح “مجرمان” دانست.

او تأکید کرد که شما زندانیان آزاد شده از حبس باید در قانون پذیری الگو برای دیگران باشند مرتکب به مسایل جرمی نشده و افراد صالح و قانون پذیر باشند.

بعد از تطبیق فرمان، چهار تن محبوس و یک تن محجوز مستحق تخفیف شده که از این میان دو تن محبوس با یک تن محجوز از بند آزاد شدند.

 

 

بیشتر بخوانید:

اعتصاب غذایی ده‌ها زندانی در زندان مرکزی غور
حکم دادگاه باعث خودکشی یک زندانی در غور شد

 

سه تن از زندانیان زندان غور آزاد شدند

سه تن از زندانیان زندان غور آزاد شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: