پولیس هرات سه شهروند ایرانی را به ظن ترور و همکاری با مخالفان مسلح دولت بازداشت کرده است.
فضل الرحمان خادم، مدیر اداره ضد تروریسم فرماندهی پولیس هرات در یک نشست خبری گفته است دو تن از این افراد به ظن ترورهای مسلحانه و یک تن دیگر بخاطر همکاری با مخالفان دولت بازداشت شده‌اند.
در همین حال، مدیر تروریسم فرماندهی پولیس هرات از تمویل و تجهیز شدن مخالفان دولت در ولسوالی گذره از سوی ایران انتقاد می‌کند.
آقای خادم گفت: ” گروپ عبدالله اکبری که از جمله مخالفین سرشناس دولت در ساحه ولسوالی گذره هرات می‌باشد و اکثر اوقات در کشور ایران به سر می برد، از سوی آن کشور تجهیز می گردد”.
این گفتۀ ها در حالی مطرح می‌شود که بارها آگاهان سیاسی ایران را به‌خاطر حمایت از طالبان مسلح مورد انتقاد قرار داده‌اند.

 

سه شهروند ایرانی در هرات بازداشت شدند

سه شهروند ایرانی در هرات بازداشت شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: