اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش اخیر خود از احتمال وقوع اختلاس ۸۵ میلیون دالری که به بهانه ساخت یک هتل ۵ ستاره و آپارتمانی در کابل هزینه شده، خبر داده است.
این اداره در نامه‌ای به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا نوشته هتل ۵ ستاره و آپارتمانی که با وام ۸۵ میلیون دالری این شرکت در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل ساخته شده، غیر قابل استفاده بوده و خالی رها شده است.
به اساس بررسی این نهاد، وام‌های ساخت این هتل و آپارتمان نیمه تکمیل، احتمالا در نتیجه یک اختلاس بوده است.
در نامه سیگار همچنین آمده است که در حال حاضر سفارت آمریکا در افغانستان باید امنیت این هتل و آپارتمان را تأمین کند که مالیات اضافی را بر مردم آمریکا تحمیل می‌کند.
این نهاد از شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی خواسته که با توجه به اینکه این پروژه‌ها ظاهرا از سه سال به این سو ناتمام رها شده‌اند، باید برای بازپس گرفتن وام‌ها از دریافت کنندگان آن اقدام کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: