گزارش ها حاکی از آنست که۵۰ کودک و نوجوان مهاجر روز جمعه ۷ عقرب از حوالی اردوگاهی که در شهر بندری کاله فرانسه به “جنگل” شهرت دارد برای اسکان موقت منتقل شدند.
با این حال قرار است به زودی بین ۵۰ تا ۷۰ تن دیگر از کودکان و نوجوانانی که پیش تر از ترک اردوگاه جنگل سر باز زده بودند، از این محل منتقل شوند.
گفته می شود که آنان از چهارشنبه، شب را در مکتب و نیایشگاهی که مهاجران در جنوب این اردوگاه بنا کرده بودند، سپری کرده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: