سازمان های امدادی نسبت به کمبود شدید مواد غذایی در شمال شرق نایجریا که از مناطق اصلی فعالیت بوکوحرام است، هشدار می دهند. اما رئیس جمهور این کشور می گوید که مرحله اصلی مبارزه با این سازمان تروریستی به پایان رسیده است.
هنگامی که پرستار چندین تابلِت در دست فالوماتا محمد می گذارد، او لبخند می زند. چندین روز است که مریم، دختر سه ساله محمد سرما خورده است. هنگامی که او از وجود یک کلینیک سیار خبردار شد که اطفال را معالجه می کند، دختر بیمارش را فورا به آن جا رساند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: