یک منبع آگاه اطلاعاتی گفته است که یک جهادی بلژیکی-مراکشی که در سوریه فعالیت می کند عامل سازماندهی حملات مرگبار پاریس و بروکسل تلقی می شود.
تیم های اطلاعاتی چند ماه است برای شناسایی مردی به نام ابواحمد، که در جذب شماری از پیکارجویان برای حملاتی در سراسر اروپا نقش داشته، تلاش می کنند.
آنها اکنون بر این باورند که این فرد همان اسامه احمد عطار است.
او با بمبگذارانی که پاریس و بروکسل را هدف گرفتند مرتبط بوده است.
در حملات روز ۱۳ نوامبر پاریس چندین جهادی مسلح ۱۳۰ نفر را در پاریس کشتند. بمبگذاری در فرودگاه و متروی بروکسل باعث مرگ ۳۲ نفر در روز ۲۲ ماه مارچ شد.
یک منبع آگاه به رسانه های بلژیکی گفت که اسامه عطار تنها سرکرده این گروه در سوریه است که در تحقیقات مربوط به هر دو حمله شناسایی شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: