مقام ها در شهرداری کابل می گویند که شماری از نهادهای دولتی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶۷ میلیون دالر مالیات شان را به این اداره نپرداخته اند.
به گفته این مقامات نزدیک به ۵۸ اداره دولتی و ده ها شرکت خصوصی هستند که به شهرداری بدهکارند.
عبدالوکیل عطایی، رئیس بخش درآمدهای شهرداری کابل گفته است: اداره‌های دولتی نزدیک به یک میلیارد افغانی و شرکت‌های خصوصی بیش تر از سه میلیارد افغانی مالیات شهرداری را نپرداخته‌اند.
او گفت که شماری از نهادهای خصوصی مقروض به شهرداری به دادگاه معرفی شده اند.
اداره هوانوردی ملکی و وزارت ترانسپورت دو نهاد دولتی اند که بیشترین بدهکاری به شهرداری را دارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: