شورای امنیت ملی کشور از هر نوع تخطی نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند ابراز نگرانی کرده و این عمل را بر خلاف حقوق و موازین بین المللی خوانده است.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور عصر دیروز در ارگ دایر شد و در این نشست تخطی نظامیان پاکستانی در امتداد دیورند مورد بررسی قرار گرفته است.
در خبرنامه آمده است: شورای امنیت ملی با بررسی تخطی های نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند، هر نوع تخطی را در این مناطق بر خلاف حقوق و موازین بین المللی خوانده و آنرا سبب نگرانی دانسته، و هدایت لازم را به ارگان های ذیربط صادر کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: