در پاکستان ، پولیس چندین رهبر مسلمانان سنی و شیعه را در یک بازجویی در باره حملات فرقه ای اخیر در شهر بندر جنوبی کراچی توقیف نمود که دیروز باعث اعتراضات و برخورد ها شد.
افسر پولیس ضد تروریزم جنید شیخ دیروز در کراچی گفت که پولیس و قوای نیمه نظامی طی دو روز گذشته وردهای ناگهانی را در مدارس مذهبی هر دو سنی و شیعه را انجام داده یک شمار تصریح نشده مردم را دستگیر نموده اند.
فعالان سنی و شیعه در کراچی جمع شده علیه ورودهای ناگهانی پولیس احتجاج می کردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: