دادستان کل قونیه در چارچوب تحقیقات پرونده فرقه خشن و تروریستی فتو حکم دستگیری ۷۳ خلبان از جمله ۷۱ ستوان یکم در ۱۷ استان را به جرم ارتباط با این گروه صادر کرد.
در همین حال نیروهای امنیتی عملیاتی را برای دستگیری افراد مذکور در ۱۷ استان ترکیه آغاز کرده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: