طالبان درسایت رسمی شان نوشتند که درحمله بامداد امروز آنان درمیدان هوایی بگرام ۲۳ تن از عساکر آمریکایی کشته شدند و ۴۴ تن دیگر زخم برداشتند.
طالبان در سایت الاماره بیان داشتند که این مهاجم حافظ محمد پروانی نام داشته است.
اما بخش مطبوعات ماموریت حمایت قاطع درکشور درخبرنامه ای نوشت که دراین رویداد ۴ سرباز آمریکایی کشته و۱۴ تن دیگر زخم برداشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: