حزب (اس پی دی) از یک طرح جدید مهاجرت پرده برداری کرد و برای جذب شهروندان خارجی با مهارت های بالای کاری اهدافی را تعیین کرده است. اما یک کارشناس مهاجرت می گوید که این قانون به تنهایی نمی تواند مشکل جمعیت آلمان را حل کند.
این پیش نویس قانون که حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) آن را روز دوشنبه در برلین برای نخستین بار معرفی کرد، به منظور جذب مهاجران تحصیل کرده ای تدوین شده که به دنبال امکانات شغلی در آلمان هستند. براین اساس حداکثر تعداد افرادی که می توانند براساس این قانون وارد آلمان شوند، در ابتدا ۲۵ هزار تن تعیین شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: