عبدالله عبدالله، ریاست اجرائیه کشور، در دیدار با نمایندگان معلولین و معیوبین گفت شما برای دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور قربانی شده‌اید.
در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست اجرائیه کشور به نشر رسیده، آمده که عبدالله عبدالله در دیدار با نمایندگان معلولین و معیوبین اظهار داشته است که رسیدگی به نیازمندی‌های شما مسئولیت حکومت می‌باشد.
در این دیدار نماینده‌های معلولین و معیوبین از رئیس اجرائیه خواستند که به ادارات مربوطه هدایت دهد که فدراسیون معلولین و معیوبین را ایجاد نماید و همچنین اداره مستقل برای معلولین و معیوبین در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین ایجاد گردد تا در خصوص امورات و معاشات آنان تسهیلات لازم فراهم شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: