در عملیات تصفیه‌ای در ولایت غور تحت نام خشم فیروزکوه ۲۵ تن از مخالفان مسلح دولت کشته ۷ تن دیگر شان زخمی گردیده است.
این عملیات که ازسوی قول اردوی ۲۰۷ ظفر راه انداری گردیده بود بخشی های شرقی وشمال‌شرقی شهر فیروزکوه را پاک سازی کرده است.
به بیان اخترمحمد همدم رییس ارکان لوای اول قول اردوی ۲۰۷ ظفر این عملیات ضربه محکمی به پیکر مخالفان مسلح دولت است.
این عملیات در حالی در این مناطق صورت می‌گیرد که اخیر حضور مخالفان مسلح دولت در مناطق مذکور باعث مشکلات زیادی برای مردم آن گردیده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: