مقام‌های امنیتی ولایت سرپل تأیید می‌کنند که یک فرمانده طالبان، که نزدیک به دو ماه پیش در سرپل به‌روند صلح پیوسته بود، شب گذشته با کشتن پنج خیزش‌کنندۀ مردمی، با تمامی تجهیزات نظامی دولتی دوباره به طالبان پیوسته است.
برخی‌ از نمایندگان ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب هشدار می‌دهند که طالبان بارها در این ولایت‌ها، با پیوستن به روند صلح، به چنین کارهایی دست زده‌اند.
حسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید: « در فاریاب، جوزجان و سرپل بارها این کار شده و دشمن با همه تجهیزات و مهمات را گرفته‌اند و دوباره رفته‌اند.»
به نقل از رسانه ها، یک فرمانده دیگر طالبان نیز که در بهار امسال در فاریاب به‌روند صلح پیوسته بود، با تمامی تجهیزات نظامی دولتی، با نزدیک به ۷۰ تن از زیردستانش به سوی طالبان برگشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: