فرماندهی پولیس کابل، جرائم جنایی و تروریستی در پایتخت کشور را در سطح بالایی خوانده و می گوید که دستاوردهای نیروهای امنیتی در این زمینه قناعت بخش نیست.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل در نشست خبری به رسانه ها در حالی که از بازداشت ده ها عوامل جرائم جنایی و تروریستی در شهر کابل سخن میزد، نیز از عدم کاهش این جرائم در پایتخت ابراز نگرانی کرد.
آقای رحیمی به صراحت اعلام کرد که هنوزهم گراف جرائم جنایی در پایتخت به گونه روزافزون صورت گرفته و گراف آن بلند به نظر میرسد.
وی تاکید کرد که انتظار میرفت تا سطح جرائم در پایتخت به نقطه صفر برسد اما کارکردهای پولیس کابل برای کاهش این جرائم، قناعت بخش نیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: