گزارش‌ها در ایران خبر از فروش کودکان توسط مادرانشان در این کشور می‌دهد.
بر اساس گزراش ها ، زنان بسیاری در ایران کودکان خود را می فروشند.
با این حال گفته میشود برنامه ای برای مبارزه علیه تجارت کودکان وجود ندارد. از جانب دیگر حکومت به فعالیت سازمان های غیرحکومتی بی اعتماد است.
بر بنیاد گزارش‌ها در جاده های تهران، پایتخت کشور ایران، می توان چیزهای زیادی را خریداری کرد، به شمول الکول، مواد مخدر، گرده‌های سالم و همچنان کودکان شیرخوار.
با این حال شیوا نظر اهاری، یک فعال ۳۲ ساله دراین مورد میگوید : اینکه در جاده های تهران کودکان شیرخوار به فروش می رسند چیز تازه ای نیست. اما حالا بیشتر گردیده است. در عین زمان مردم درمانده تنها اعضای بدن شان را نمی فروشند بلکه کودکان شان را نیز می فروشند.
این در حالیست که گفته میشود در تهران زنان معتاد به مواد مخدر و زنان بی خانمان پس از وضع حمل، نوزادان شان را در اطراف شفاخانه ها و در جنوب شهر به فروش می رسانند.
فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران ضمن بیان این موضوع قیمت این کودکان را معادل ۲۵ تا ۵۰ یورو برای هر کودک عنوان. گفته میشود این کودکان را باندهای گداها و قاچاقبران مواد مخدر می خرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: