فرید حمیدی دادستان کل کشور می گوید فساد اداری و خشونت علیه زنان دو پدیده‏ای است که افغانستان را دربین کشور های جهان بدنام کرده است.
وی تاکید کرد که اراده‏ی جدی و قاطع برای مبارزه با خشونت علیه اطفال، زنان و دیگر اقشاری که در سطح پایین جامعه افغانستان زندگی می کنند، وجود دارد.
دادستان کل کشور افزود که بحران حاکمیت قانون، فقر و خشونت که در کشور های جهان سوم وجود دارد، ناشی از مسایل اقتصادی نیست بلکه ناشی از بی عدالتی و تطبیق نشدن قانون در این زمینه می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: