فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات خاتمه می‌یابد.
هیئت اعزامی وزارت ترانسپورت کشور با بیان این مطلب گفته است که دولت به‌زودی کار ساخت ترمینال‌های دولتی را به خاطر پایان دادن به اخاذی از رانندگان موترهای باربری و مسافربری را آغاز خواهد کرد.
پس از بلند شدن سر و صداهای زیاد رانندگان موترهای باربری در هرات، در پیوند به اخاذی‌ها در ترمینال‌های خصوصی، حالا وزارت ترانسپورت می‌خواهد تا دراین مورد اقدامات عملی را انجام دهد.
ساخت چندین ترمینال مسافربری و باربری دولتی در هرات از اقداماتی ای است که وزارت ترانسپورت می‌خواهد تا به فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات نقطه پایان بگذارد.
هم اکنون در بزرگ‌راه‌های هرات هستند افرادی که از دریچۀ تاسیس ترمینال‌ها پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و آن‌گونه که سید ولی سلطان معین پالسی وزارت ترانسپورت می‌گوید فعالیت این ترمینال ها تا هنگام تاسیس ترمینال های دولتی ادامه خواهد یافت.
ساخت ترمینال‌های دولتی با استقبال گرم مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع روبرو شده است و سعد خطیبی رییس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات ابراز امیدواری می کند که با ساخت این ترمینال مشکلات ترانسپورت زمینی به گونۀ چشم‌گیری کاسته شود.
قرار است هیات اعزامی وزارت ترانسپورت به هرات، فردا برای بررسی بیشتر از چگونگی اخاذی‌ها از رانندگان موترهای باربری و مسافربری، به بندر اسلام قلعه برود و از نزدیک وضعیت ترانسپورت در این بندر را بررسی نماید.

 

فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات پایان می‌یابد

فعالیت ترمینال‌های خصوصی در هرات پایان می‌یابد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,