میخائیل پاپکوف افسر پیشین پولیس روسیه به نام قاتل زنجیره‌ای شناخته می‌شود که تاکنون به قتل دستکم ۸۱ زن اعتراف کرده است، احتمال این وجود دارد که او بیش از این‌ها اقدام به کشتن زنان‌ها کرده باشد.
آقای پاپکوف دو سال پیش به اتهام قتل ۲۲ زن به حبس ابد محکوم به مجازات شده بود و حالا با اعتراف کشتن ۸۱ زن، رکورد قتل‌های زنجیره‌ای روسیه را شکسته است و قبل از او رکورد قتل‌های زنجیره‌ای در اختیار یک قاتل دیگر بود که ۵۲ نفر را در روسیه کشته بود.

 

قاتل قتل‌های زنجیره‌ای روسیه به قتل 81 زن اعتراف کرد

قاتل قتل‌های زنجیره‌ای روسیه به قتل ۸۱ زن اعتراف کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: