وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر گسترش روابط بین قطر و افغانستان از ایجاد سفارت این کشور در کابل در آینده نزدیک خبر داده است.
محمد اشرف غنی رییس جمهور که در راس یک هیئت بلند پایه دولتی به منظور غم شریکی به مناسبت وفات امیر پیشین قطر خلیفه حمدآل ثانی به دوحه سفر نموده بود با مقام های این کشور دیدار کرد.
وزیر خارجه قطر در دیدار با رییس جمهور کشور گفت کشورش برای هرنوع همکاری با افغانستان به ‌ویژه در راستای تأمین صلح دایمی در این کشور آماده می‌باشد.
وزیر خارجۀ قطر گفت، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تصمیم گرفته ‌است تا در آیندۀ نزدیک سفارت قطر را در افغانستان ایجاد نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: