مقامات امنیتی شهر کابل می گویند براساس دستور ریاست جمهوری قلیان خانه های شهر کابل مسدود می شوند.
آمر حوزه دهم امنیتی شهر کابل گفت که آنان براساس فرمان رییس جمهور دست به این اقدام زده اند و تمامی قلیان خانه های مربوط به حوزه دهم را مسدود می کنند.
به گفته او، ریاست جمهوری سه ماه پیش به مسوولان امنیتی هدایت داده بود تا در این زمینه اقدام کنند و آنان به تمامی رستورانت های این منطقه اخطاریه مکتوب فرستاده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: