مجلس نمایندگان با غیرقانونی خواندن ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا افراد جدید را برای جایگزین وزرای برکنارشده به مجلس معرفی کند.
مجلس نمایندگان این موضوع را با ارسال مکتوبی به جانب حکومت وحدت ملی مطرح کرده است.
در این مکتوب آمده است که ادامه کار وزرای برکنارشده و هر نوع اجراآت آنان خلاف قانون اساسی است.
مجلس نمایندگان در یک اقدام کم‌سابقه چندی پیش ۱۶ وزیر را استیضاح کرد که از میان آنان، هفت وزیر سلب‌صلاحیت شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: