یک مقام سازمان ملل روز دوشنبه گفته است، شمار کسانی که در سوریه تحت محاصره قرار دارند نسبت به سال گذشته دو برابر شده و اکنون نزدیک به یک میلیون نفر در این کشور در محاصره قرار دارند.
به گزارش رویترز،استفان اوبرین،معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه وامداد رسانی به شورای امنیت گفته است: ۸۵۰ هزار سوری در محاصره نیروهای دولتی قرار دارند و بقیه درمحاصره نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی، داعش، قرار دارند.
معاون دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت:وقتی شهروندان غیرنظامی دریک منطقه تحت محاصره قرار می گیرند به عبارتی ارتباطشان با بیرون قطع می شود، مجبور به تحمل گرسنگی هستند، بمباران می شوند و از دریافت خدمات پزشکی محروم می شوند تا تسلیم شوند یا منطقه را ترک کنند.
استفان اوبرین خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است: بدون پشتیبانی تک تک شما، خطوط سرخ نادیده گرفته می شود، حقوق بشر بین المللی زیر پا گذاشته می شود، جنایات جنگی رخ خواهد داد و تا زمانی که شما اقدام نکیند کسی پاسخگو نخواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: