اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، در تاریخ چهاردهم نوامبر نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان و سایر کشور ها در پرگتی میدان هند راه اندازی می‌گردد.
صیام الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعات این اداره گفت، در این نمایشگاه میوه تازه و خشک، قالین افغانی و برخی محصولات دیگر در بیشتر از ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته می‌شود.
آقای پسرلی می‌گوید، قرار است در بخش صادرات میوه خشک و قالین برخی تفاهمنامه ها نیز با تجار خارجی به امضا برسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: