سفیر افغانستان در ملل متحد می گوید افغانستان در مبارزه با دهشت افگنی به همکاری جدی و دوامدار بین المللی نیازدارد.
محمود صیقل به یک گردهمایی مجمع عمومی ملل متحد در بارۀ افغانستان گفت که دهشت افگنی همه کشورها را تهدید می کند و باید در برابر آن مبارزه شود.
آقای صیقل از تلاش های اخیر افغانستان برای صلح نیز یاد آور شده گفت که توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی می تواند یک الگو برای مخالفان مسلح دیگر باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: