مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی روز سه شنبه در کابل برگزار شد.
رییس جمهور غنی در مراسم اجرای سوگند وفاداری اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اظهار داشت : کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به مداخله‌های غیرقانونی اجازه ندهند و به حیث یک افغان و مسلمان برای افغانستان کار کنند.
اشرف غنی تاکید کرد: انتخابات علاوه بر انتقال قدرت ، رهبران حکومت ها را نیز متوجه می سازد که برای منافع ملی کشور کار کرده و در برابر ملت پاسخگو باشند.
به گفته آقای غنی در پانزده سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دالر در عرصه انتخابات به مصرف رسیده ، اما کار در بخش نهاد سازی صورت نگرفته که امروز هم افغانستان دچار مشکلات ناشی از آن است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: