مسئولان د افغانستان بانک در حوزه غرب می‌گویند، به اثر بی‌توجهی شهروندان کشور، سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده، آتش زده می‌شود.

انورشاه یوسفی رئیس د افغانستان بانک در حوزه غرب کشور می‌افزاید، بی‌توجهی‌های مردم نسبت به پول ملی، سبب شده تا سالانه میلیون‌ها افغانی از بودجه دولت صرف چاپ پول جدید گردد.

وی گفت، سالانه در افغانستان بین چهار تا پنج میلیارد افغانی پول فرسوده شده، آتش زده می‌شود که این رقم در هیچ یک از کشورهای جهان دیده نشده است.

او می‌گوید اخیراً این بانک به‌ خاطر متوجه ساختن مردم به نگهداری پول، بانک‌نوت‌های فرسوده شده را غیر قابل اعتبار دانسته است.

 

 

بیشتر بخوانید:

نمایندگی محلی د افغانستان بانک در قندهار به سرقت رفت
کمک ۵۰۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

 

مسئولان: سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده آتش زده می‌شود

مسئولان: سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده آتش زده می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :