مسئولان در وزارت انرژی و آب کشور می‌گویند، مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش‌آباد  فراه  از سوی تیم تخنیکی این اداره به پایان رسید است.

در یک خبرنامه که از سوی این وزارت نشر شده آمده است که کار حفر چندین حلقه چاه در فاصله ۴۰ کیلومتری این بند در روزهای آینده آغاز می‌گردد.

در خبرنامه‌ی وزارت انرژی و آب کشور آمده است که کار جیوتکنیک و سروی توپوگرافی در ساحه  بند سدل که بخشی از کار دیزاین تفصیلی است به گونه کامل انجام شده است.

هم‌چنان کار سروی توپوگرافی در ساحه محور اصلی بند تکمیل شده و ۱۷ حلقه چاه نیز حفر گردیده است.

دیزاین تفصیلی بند بخش‌آباد فراه، سال گذشته به ارزش ۴٫۵ میلیون دالر با شرکت‌های قرار داد کننده به امضا رسیده و این بند پس از تکمیل ظرفیت ذخیره ۱۳۶۰ میلیون متر مکعب آب را دارا خواهد بود.

بند بخش آباد فراه توانایی تولید  ۲۷ میگاوات برق را داراست که با تکمیل شدن آن خانه‌های هزاران ساکن فراهی روشن خواهد شد.

 

 

بیشتر بخواهید:

کار عملی بند بخش آباد فراه به زودی آغاز می‌شود
کار بند بخش آباد فراه رو به پیشرفت است

 

مسئولان: مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

مسئولان: مطالعات کار ساخت بدنه‌ی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید: