شماری از معلولان و معیوبان کشور در دیدار با رییس اجرائیه، خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شدند.
در خبرنامۀ که روز گذشته از سوی دفتر رسانه های ریاست اجرائیه به نشر رسیده آمده است داکتر عبدالله، با نمایندگان معلولان و معیوبان در کاخ سپیدار دیدار و پیرامون مشکلات آنان گفتگو کرد.
در خبرنامه گفته شده است که معلولان و معیوبان افغان در این دیدار خواهان ایجاد فدراسیون معلولان و معیوبان و یک اداره مستقل در چوکات وزارت کار، امور اجتماعی شهداء و معلولین، شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: