جامعه جهانی بهایی می گوید که مقام های حکومت ایران بیش از صد مغازه متعلق به بهائیان را در شهرهای مختلف این کشور از جمله در ساری، قائم شهر و بندرعباس مهر و موم کرده اند.
به گفته این جامعه، پلمپ این مغازه ها به این دلیل صورت گرفت که صاحبان آنها روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ماه را که روزهای تعطیل تقویم بهایی بوده است، تعطیل کرده اند.
بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در این مورد گفته: “مهر و موم این تعداد از محل های کسب و کار بهائیان نشان دهنده پوچ بودن ادعاهای مقامات دولت ایران مبنی بر عدم وجود تبعیض علیه جامعه بهائیان ایران است”.
خانم دوگال از جامعه جهانی خواست که این اقدام حکومت ایران را محکوم و ایران را به پایان دادن فوری به تبعیض و اتخاذ تدابیر اساسی برای جبران آن تشویق کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: