فدریکا موگرینی گفت توافق ایران در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و لذا مسئله ای دوجانبه یا یک جانبه نیست، بلکه توافقی چندجانبه است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «این توافقی چندجانبه است و باید اجرای آن را از سوی همه طرف های درگیر تضمین شود.
سخنان موگرینی در پی آن مطرح شد که روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ رییس مجهور منتخب مردم این کشور اعلام گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: