هرگونه عوارض غیرطبیعی و بیماری در بدن می تواند با تغییر در ظاهر ناخن ها خود را نشان دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، ناخن ها می توانند آینه ای از سلامت فرد باشند و برخی عفونت‌ها مانند عفونت در قلب می تواند به صورت لکه های سیاه در ناخن فرد نمایان شود که در صورت رسیدگی نکردن به غده ای سرطانی تبدیل شود.
همچنین لکه های روی ناخن ممکن است رنگ های مختلفی داشته باشند که هر کدام از رویدادی غیرطبیعی در بدن حکایت می کنند؛ برای مثال سفیدی نیمه پائینی نشان از بیماری های کلیوی و ناخن های زرد نشان از ناراحتی ریوی دارند، گاه نیز ممکن است مصرف برخی داروها عوارض خود را روی ناخن نشان دهند.
این مساله را نیز باید توجه کرد که هر تغییر در ناخن الزاما به معنی بیماری و نیاز به مراجعه به پزشک نیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: