با نزدیک شدن نیروهای عراقی و پیشمرگه ها به موصل بر شمار شهروندانی که از این شهر می گریزند افزوده شده است. نیروهای عراقی از مردم در شهر موصل و مناطق اطراف خواسته اند بر فراز خانه هایشان پرچم سفید نصب کنند تا به هنگام بمباران ها از مواضع داعش تشخیص داده شوند.
به گفتۀ کسانیکه از این مناطق آزاد شده گریخته اند نیروهای داعش از خروج مردم از جلوگیری می کنند و تعداد زیادی از ساکنان این شهرها و روستاها را به مناطقی نامعلوم انتقال داده اند.
کسانیکه توانسته اند از مناطق تحت اشغال داعش بگریزند یا اهل روستاها و شهرهای آزاد شده هستند با همراهی سربازان عراقی به اردوگاههای برپا شده توسط سازمان ملل در مناطقی مانند قرایه و صفرایه انتقال می یابند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: