با نزدیک شدن نیروهای عراقی به موصل، آخرین پایگاه عمده داعش در یک شهر عراق، نخست وزیر عراق این گروه را ترغیب کرده است تسلیم شوند.
حیدر عبادی درحالی که با لباس رزمی در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شده بود گفت: “آنها چاره ای ندارند. یا تسلیم می شوند یا کشته.”
نیروهای ویژه عراقی اکنون در یک کیلومتری حومه شرقی موصل هستند و برای ورود به شهر آماده می شوند.
در همین حال واحدهای ارتش از جنوب به شهر نزدیک می شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: