بر بنیاد گزارش ها، گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا خواستار بازجویی از تونی بلر در رابطه با پرونده جنگ عراق شدند.
به نوشته گاردین نمایندگان دو حزب محافظه کار و کارگر نیز از این اقدام حمایت می کنند.
این روزنامه می افزاید که دولت بریتانیا هیچ گونه واکنشی به گزارش چیلکات درباره دست داشتن بلر در حضور این کشور در جنگ عراق نداشته است.
از دیگر طرفداران این حرکت الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند است که در این باره گفته است،برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که مقامات ارشد دولت از پاسخگویی نخست وزیر اسبق جلوگیری می کنند.
سالموند افزود که اسناد نشان می دهد بسیاری از مقامات دولتی که بازرسی و تحقیقات چیلکات را طراحی کرده اند مانند جرمی هیوود وزیر کابینه فعلی در اقداماتی که به جنگ در عراق منتهی شده است شرکت داشته اند.
قرار است روز چهارشنبه طرح محاکمه مجدد تونی بلر در مجلس عوام بریتانیا به بحث گذاشته شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: