آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) می‌گوید آزمایش‌های دوپینگ المپیک ریو “نقایص جدی” داشته است.
در گزارش این سازمان آمده بسیاری از ورزشکارانی که باید از آنها آزمایش گرفته می‌شده “پیدا نشده” و در بعضی روزها تا نیمی از آزمایش‌هایی که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.
در گزارش ۵۵ صفحه‌ای “ناظران مستقل” آمده از ١١۴٧٠ ورزشکار باید آزمایش دوپینگ گرفته می‌شده، اما هیچ مدرکی از آزمایش ۴١٢۵ نفر وجود ندارد که از این بین ١٩١٣ نفر در رشته‌هایی رقابت می‌کردند که احتمال دوپینگ در آنها زیاد است.
وادا همچنین به “نقائص” متعدد در کار مراقبانی اشاره کرده را که باید ورزشکاران را از انجام آزمایش مطلع می‌کردند، این افراد در بسیاری موارد اصلا در محل موعود حاضر نشده یا دیر در محل حضور پیدا کرده بودند.
وادا می‌گوید “آموزش ناکافی، فراهم نبودن ایاب و ذهاب و اینکه بسیاری از این مراقبان نمی‌توانستند انگلیسی صحبت کنند” آنها را در انجام وظیف خود “بی‌انگیزه” کرده بوده است.
علاوه بر این در مواردی که باید بدون خبر قبلی و سرزده از ورزشکاران آزمایش گرفته می‌شده، چون این مراقبان نمی‌دانستند ورزشکاران را کجا پیدا کنند، به ناچار از هم تیمی‌های آنها سوال می‌کردند و این بوضوح کارآمدی آزمایش‌ها را مسئله‌دار کرده است.
این گزارش توصیه کرده “مراقبان آموزش ندیده و بی‌تجربه نباید برای آزمایش‌های دوپینگ المپیک به کار گرفته شوند.”
“این احترام و اعتماد ورزشکاران را به برنامه‌های مبارزه با دوپینگ از بین می‌برد و برای ورزشکاران باتجربه و متقلب که می‌خواهند سیستم را دور زده و از آن سوء استفاده کنند فرصت فراهم می کند.”
با این حال وادا از بهبود وضعیت آزمایشگاه‌های ضد دوپینگ تقدیر کرده است.
در حالی که شش هفته پیش از شروع المپیک ریو این آزمایشگاه‌ها به علت عدم رعایت استانداردهای بین المللی تعلیق شده بودند اما در حین مسابقات “بی اندازه مجهز” بوده و “بسیار مطمئن و کارآمد” بوده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: