بیتیموف اومیرتای سفیر قزاقستان در کابل با نگرانی از گسترش نفوذ گروه های هراس افکن در مرزهای شمالی افغانستان می گوید که شماری از قزاق ها برای پیوستن به شورشیان به افغانستان آمده اند.
به باور سفیر قزاقستان در کابل، هراس افکنان تلاش دارند تا از شمال افغانستان به آسیای میانه نفوذ کنند.
آقای اومیرتای ، همچنان افزود شماری از جوانان این کشور تحت تأثیر تبلیغات گروه های هراس افگن قرار گرفته و برای پیوستن به این گروه ها، به افغانستان می آیند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: