در پی وقوع چهارمین زلزله بزرگ در مرکز ایتالیا طی ۳ ماه گذشته، هزاران نفر از ساکنان منطقه شب را در اتومبیل ها، چادرها و سرپناه های موقتی گذرانده اند.
این زلزله به بزرگی ۶.۶ که قوی ترین زمین لرزه چند دهه اخیر در ایتالیا محسوب می شود در نزدیکی همان منطقه ای روی داد که حدود ۳۰۰ نفر در زلزله ماه اوت در آن کشته شدند.
به نظر می رسد که در زلزله یکشنبه کسی کشته نشده اما حدود ۲۰ نفر زخمی شده اند.
پس لرزه های قوی همچنان باعث ریزش بناها می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: