یک اتحادیه معلمان آلمان در گزارش اخیر خود گفته است: «تهاجم مهاجران به آلمان به بیش از حد رسیده است». این اتحادیه در این گزارش به دختران هشدار داده است که از “مردان حتی جذاب مسلمان” دوری بجویند.
در اعلامیه “مجله انجمن زبانشناسان ایالت زاکسن انهالت” آمده است که زنان جوان باید از ایجاد رابطه با مردان مسلمان خودداری کنند. این مقاله روز شنبه خشم سیاستمداران ایالتی را برانگیخته است.
به نقل گزارش روزنامه “میتل دویچه سایتونگ”، مقاله اصلی این مجله توسط گروهی از معلمان نوشته و توسط یورگن منکه و اریس سلتمن کوکه روسای این انجمن امضا شده است. در این مقاله از معلمان خواسته شده است که به شاگردان خود توصیه کنند تا خطر تعرض جنسی را در ایجاد ارتباط با مردان مهاجر در نظر داشته باشند و در مقابل وسوسه ایجاد “یک ماجراجویی سطحی جنسی هم با مردان حتی جذاب مسلمان” مقاومت کنند.
به گزارش این روزنامه، مقاله مجله انجمن معلمان همچنان ادعا کرده است که این “مردان جوان، قوی، اکثرا مسلمان… و اغلب بی سواد با ادعاهای مشکوک” به کشور (آلمان) وارد می شوند. سپس منکه و استلمن کوکبه به این نکته می پردازند که چطور گفتگوهای ساده و پاک در وسایط نقلیه عمومی و سوپرمارکت ها می تواند به تجاوز جنسی ختم شود.
چنانچه شمار پناهجویان در آلمان به رکورد تازه ای رسیده است، استیفن دورگرلوح، وزیر آموزش و پرورش ایالت زاکسن انهالت مقاله انجمن معلمان را یک استثنا خواند که به نحوی به این موضوع اشاره می کند که با اوج گرفتن بحران مهاجرت، امنیت دانش آموزان دختر به خطر و تهدید مواجه شده است.
دورگرلوح در گفتگو با روزنامه “میتل دویچه سایتونگ” این گروه را متهم به “تقویت شایعات، پخش نیم حقیقت و بهره برداری از موقفش به عنوان یک انجمن” نمود.
کلاودیا دالبرت، رئیس دولت ایالت از حزب سبزها به این روزنامه گفت: «محتوای این گزارش کاملا در خدمت تعصب دست راستی ها بنیان گذاشته شده است». آلمان در حال حاضر با هجوم بی سابقه مهاجران به مرزهایش روبروست. پناهجویان اغلب در آلمان مورد استقبال قرار گرفته اند؛ هرچند اخیرا حملات بر پناهجویان و آتش سوزی ها در اردوگاه های مهاجران در آلمان افزایش یافته است. بیشتر این حملات در آلمان شرق سابق و مخصوصا ایالت زاکسن انهالت صورت گرفته اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: