به اساس گزارش ها ، سازمان ملل از کاهش ۶۵ درصدی نیروی کار انسانی در کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه تکنولوژی و فناوری خبر داد.
به نقل از وستی اکونومیکا، ربات ها و سیستمهای اتوماتیک به سادگی جایگزین کارگران میشوند. در گزارش سازمان ملل آمده ست که، در صورت تحقق این امر، باید یک منبع درآمد برای ۷۵ درصد افرادی که بیکار میشوند، ایجاد کرد.
سازمان ملل در گزارش خود هشدار می دهد که، دنیا در خطر ابتلا به صنعت زدایی زودرس در مقیاس جهانی می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: