دولت پاکستان به رهبران ارشد گروه طالبان هشدار داده است که این گروه نمی تواند به طور مستقل وارد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شده و دولت پاکستان در این موضوع نادیده گرفته شود.
مقامات پاکستانی به سران طالبان هشدار داده اند یا سران طالبان، اسلام آباد را در جریان تماس خود با دولت افغانستان قرار دهند یا همراه با خانواده های خود از پاکستان خارج شوند.
دو نفر از رهبران ارشد گروه طالبان در این باره گفته اند: پاکستان نگران تماس‌های پنهانی شماری از رهبران طالبان با دولت افغانستان است و احساس می کند در مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است.
تاکنون مقامات پاکستانی درباره اظهارت رهبران طالبان و هشداری که به این گروه درباره مذاکرات صلح افغانستان داده شده ابراز نظری نکرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: