همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات برگزار شد.

 

مسئولان این کمیته در حوزه غرب افغانستان می‌گویند که حقوق بین‌المللی بشر دوستانه یکی از مهم‌ترین موارد در راستای نجات افراد متضرر از جنگ می‌باشد.

هدایت کیانا مسئول بخش مطبوعات این کمیته در زون غرب افغانستان گفت، هدف شان از برگزاری این همایش، افزایش سطح آگاهی دانشجویان در رابطه به حقوق بین‌المللی بشر دوستانه می‌باشد.

کمیته صلیب سرخ یکی از سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد که بیشتر در راستای کمک به آسیب دیده‌گان جنگ فعالیت دارد.

گفتنیست که این هفتمین همایش این کمیته در ارتباط به این موضوع در ولایت هرات می‌باشد.

 

بیشتر بخوانید:

دیدبان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بیش از ۶۰ فیصد دختران افغان از رفتن به مکتب محروم اند
کمیسیون حقوق بشر: حمله به مراسم خاک‌سپاری جنایت جنگی است

 

همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

همایشی پیرامون حقوق بین‌المللی بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: