راشتریه ایکتا دیواس یعنی روز وحدت ملی امروز به مناسبت سالروز تولد رهبر ملی سردار پاتیل، برگزار خواهد شد.
موضوع امسال اتحاد هندوستان می باشد.
صدراعظم هند ناریندرا مودی در ادای احترام به این موجد وحدت ملی به محل مجسمه پاتیل و بعداً در پارلیمان رهبری خواهد نمود. موصوف یک تمبر یادبودی نیز منتشر خواهد ساخت که به محل اندیا گیت برگزار می شود.
وی برنامه تعهد و التزام وحدت نیز اداره خواهد کرد و دوید برای وحدت را با نشانی پرچشم براه خواهد انداخت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: