در آستانه سفر ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، به هند، به نقل از مقامات هندی گزارش شده است که محدودیتهای اعمال شده از سوی بریتانیا درخصوص کارگران و دانشجویان هندی می‌تواند تبعات منفی بر رابطه تجاری بین دو کشور بجا بگذارد.
این اولین سفر خانم می به هند پس از مقام نخست‌وزیری و پس از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.
به گفته ویکاس سوارآپ، یکی از سخنگویان دولت هند، تعداد دانشجویان هندی در دانشگاه‌های بریتانیا در طی ۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته این مقام هندی، دلیل عمده این نکته اعمال محدودیتهای اقامتی بر این دانشجویان پس از پایان تحصیلاتشان بوده است.
هیات بزرگی از دیپلمات‌ها، مشاوران، روزنامه‌نگاران، بازرگانان و صاحبان صنایع خانم می را در سفرش به هند همراهی می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: