اعضای جدید کمیسیون انتخابات امروز هیئت اداری این کمیسیون را با برگزاری انتخابات، تعیین کردند.
ملیحه حسن، عضو کمیسیون انتخابات گفت ۴ عضو این کمیسیون در کرسی‌های ریاست کمیسیون، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی کمیسیون انتخاب شدند.
به گفته خانم حسن، نجیب‌الله احمدزی رییس کمیسیون، وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی، عبدالقادر قریشی معاون مالی اداری و گلا جان عبدالبدیع صیاد منشی کمیسیون انتخابات شدند.
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رسما از سوی سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور معرفی شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: